Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynkach i na terenach przyległych, w tym:

 

  • Profesjonalne utrzymanie czystości klatek schodowych i terenów przyległych, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz gminę miasto Szczecin.

  • Utrzymanie czystości i porządku dużych powierzchni, takich jak: biura, placówki oświatowe.

  • Odśnieżanie terenów przyległych do nieruchomości, dostarczanie mieszanki solno-piaskowej.
  • Czyszczenie obiektów i terenów po budowach i remontach.

  • Usługi dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzacyjne.

  • Wycinka drzew trudnodostępnych, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew.

  • Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów ozdobnych.

  • Zakładanie i regeneracja trawników.

  • Koszenie trawy.
  • Projektowanie i aranżacja ogrodów przydomowych.